ผู้เข้าสอบ
ข้อสอบข้อที่ 1 : ผลลัพธ์ของคำสั่งคือ

ข้อสอบข้อที่ 2 : PHP ย่อมาจาก

ข้อสอบข้อที่ 3 : คำสั่ง Echo คืออะไร

ข้อสอบข้อที่ 4 : การทำงานแบบ Back-end คือ

ข้อสอบข้อที่ 5 : Front-end คืออะไร